All 16141

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktualizacja: 08-10-2020 08:36

Creating a blue wildlife corridor in the Rega basin

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi

  Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2022r.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  ​Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

W dniu 19 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy budynku Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej w Gryficach W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski wraz z  Dyrekcją Zarządu Zlewni w Gryficach: Katarzyna Dyczyńska  i Wojciech Leszczyński oraz wykonawca Dawid Karwowski właściciel Zakładu Usług Budowlanych, Usługi Projektowe i Nadzory w Maszewie 

Budowa Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej jest inwestycją realizowaną w ramach Programu LIFE+ Rega pod nazwą: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie . Zadanie jest  współfinansowane przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE+, z udziałem 95% środków pochodzących z instytucji finansujących.  Całkowity koszt budowy budynku wyniesie 616.999,98 zł.

Głównym celem projektu LIFE+ Rega jest przywrócenie walorów ekologicznych zlewni rzeki Rega poprzez jej udrożnienie dla ryb łososiowatych oraz zwiększenie naturalnej populacji ryb w rzece.  

- Zlewnia rzeki Rega charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym środowiskiem dla ryb łososiowatych, natomiast była dotychczas niedostępna z powodu występujących na rzece licznych barier migracyjnych. Likwidacja barier migracyjnych poprzez budowę 23 przepławek spowodowała udostępnienie dla ryb wędrownych całej zlewni rzeki Regi, a tym samym umożliwiono ich swobodną migrację z basenu Morza Bałtyckiego do miejsc atrakcyjnych pod względem  tarłowym –mówi Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach Wojciech Leszczyński.  

                Przewidziany do budowy obiekt techniczno - biurowy o powierzchni 80 m2, jest ostatnim zadaniem inwestycyjnym w ramach Projektu Life+Rega, i stanowił będzie zwieńczenie procesu inwestycyjnego realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Planowany termin zakończenia robót przewidziano na 18 grudzień 2020r. a całkowity koszt wyniesie 616.999,98 zł.  Wygląd budynku w sposób estetyczny będzie nawiązywał do historycznej zabudowy, występującej w obrębie węzła wodnego w Gryficach. W budynku tym będzie się mieścić centrum monitoringu przyrodniczego, w którym zbierane będą dane z urządzeń monitorujących migrację ryb w przepławkach, co pozwoli na szczegółowe badanie ilości wędrujących ryb, oraz ocenę stanu ich populacji.

Obiekt będzie spełniał również funkcję konferencyjno-edukacyjną,  skierowaną głównie do młodzieży szkolnej, w celu budowania świadomości społecznej związanej z dbałością o dobry stan środowiska wodnego, oraz działaniami antykłusowniczymi.

 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.1.

Przepławka dla ryb – Pęczerzyński Młyn, rzeka Stara Rega

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb na rzece Stara Rega, w Pęczerzyńskim Młynie, realizowaną w ramach projektu Life+ Rega.  Budowę zakończono w dniu 06.12.2019 r., wykonawcą było konsorcjum firm:

 • Lider konsorcjum – PUH Rusiecki – Adam Rusiecki, ze Szczecina
 • Partner konsorcjum – ZUT Stefański – Andrzej Stefański, z Gryfic

Całkowity koszt budowy wyniósł 779.189,81 zł.

Przepławka dla ryb na rzece Stara Rega, która znajduje się na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Pęczerzyńskim Młynie (Więcław, gm. Brzeżno), wybudowana została w postaci obejścia kaskadowo-kamiennego, o długości ok. 60 m, i szerokości 0,80 m. Obiekt umożliwia wszelkim organizmom wodnym, bezpieczną migrację przez występującą w tej lokalizacji Małą Elektrownię Wodną, oraz otwiera swobodny dostęp do występującego powyżej jeziora Więcław.

Fot. 1. Przepławka w Pęczerzyńskim Młynie – obejście kaskadowo-kamienne

Fot. 2. Przepławka w Pęczerzyńskim Młynie – wlot dla ryb do przepławki na dolnej wodzie

 

 

 


 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.1.

Przepławka dla ryb - Łobez, rzeka Łoźnica,

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb w miejscowości Łobez, która zlokalizowana jest przy moście drogowym (ul. Świdwińska, dz. nr 456), w km 0+535, realizowaną w ramach projektu Life+ Rega.  Budowę zakończono w dniu 26.08.2019 r., wykonawcą było konsorcjum firm:

 • Lider konsorcjum – PUH Rusiecki – Adam Rusiecki, ze Szczecina
 • Partner konsorcjum – ZUT Stefański – Andrzej Stefański, z Gryfic

Całkowity koszt budowy wyniósł 148.257,96 zł.

Poprzez zabudowę koryta rzeki Łoźnica w Łobzie (przy moście drogowym – ul. Świdwińska), w postaci palisady drewnianej, wraz z narzutem kamiennym, zlikwidowano barierę, która była ostatnią przeszkodą na cieku uniemożliwiającą organizmom wodnym ruchy migracyjne w górę rzeki Łożnicy, przepławka wykonana została w postaci progu stałego z palisady drewniano kamiennej ze szczeliną, długość palisady 9m, szerokość szczeliny 0,6m. Przedmiotowe urządzenie, wraz z występującymi nieopodal dwiema przepławkami (wybudowanymi również w ramach projektu Life+ Rega), umożliwiło rybom swobodny dostęp do górnego odcinka rzek Łoźnica, który charakteryzuje się wartkim nurtem, oraz żwirowo-piaszczystym dnem, bardzo atrakcyjnym pod względem tarłowym dla ryb wędrownych, jak również innych organizmów wodnych.

Fot. 1. Widoczna palisada drewniana, wraz z narzutem kamiennym

Fot. 2. Widoczna palisada drewniana, wraz z narzutem kamiennym


 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.4.

Tarliska dla ryb o powierzchni 8.500 m², w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów

 

W ramach projektu Life+ Rega, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę tarlisk dla ryb na rzece Rega, w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów, o powierzchni całkowitej min. 8.500 m².  

W sumie wykonano ponad 9.000 m² tarlisk. Budowę zakończono w dniu 28.10.2019 r. Wykonawcą była firma ZHU Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza. Całkowity koszt budowy wyniósł 1.142.670 zł.

Sztuczne tarliska, wybudowane w ramach projektu Life+ Rega, w postaci pryzm żwirowo-kamiennych o odpowiednio dobranym uziarnieniu, są tworem w pełni imitującym środowisko naturalne, w związku z czym nie wywierają negatywnego wpływu na ogólny stan środowiska. Zostały rozprowadzone na dnie koryta rzeki, oraz ukształtowane w sposób ułatwiający złożenie ikry, oraz odbycie tarła, zarówno rybom dwuśrodowiskowym (łosoś, troć), jak i innym organizmom wodnym.

Fot. 1. Tarlisko w Gryficach

Fot. 2. Tarlisko w Gryficach – widoczny pstrąg potokowy „patrolujący” obszar tarliska


 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.1.

Przepławka dla ryb – Brzeźniak, rzeka Brzeźnicka Węgorza

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb w miejscowości Brzeźniak zlokalizowaną przy przepuście drogowym na rzece Brzeźnicka Węgorza, w km 2+750, realizowaną w ramach projektu Life+ Rega. Budowę zakończono w dniu 01.02.2019r., wykonawcą było konsorcjum firm:

 • Lider konsorcjum - PUH „Rusiecki” ze Szczecina
 • Partner konsorcjum - ZUT „Stefański” z Gryfic

Całkowity koszt budowy wyniósł 236 652,00 zł.

Przepławka w m. Brzeźniak wykonana jako bystrze kaskadowe, o 5 komorach, i długości 11 m. Rzeka Brzeźnicka Węgorza bierze swoje źródła w obszarach Pojezierza Drawskiego, przepływając głównie przez tereny leśne, zasilając jezioro Brzeźniak i jezioro Żabice, wpada do rzeki Rega poniżej miejscowości Łobez. Warunki naturalne występujące w tym rejonie generują środowisko dogodne dla bytowania ryb dwuśrodowiskowych, a także takich gatunków jak np.: pstrąg, lipień, szczupak. W tych warunkach powstała przepławka, która likwiduje barierę migracyjną, występującą przy zabudowaniach starego nieczynnego młyna w Brzeźniaku (Węgorsko). Malowniczo położony obiekt otwiera korytarz ekologiczny, oraz umożliwia swobodną wędrówkę pomiędzy rzeką Rega, a położonymi powyżej jeziorami Pojezierza Drawskiego, wszelkim organizmom wodnym.

 

Fot. 1. Widok na przepławkę od strony drogi

Fot. 2. Widoczny przepust drogowy, który stanowił znaczącą barierę migracyjną


Ostatni etap działań Wód Polskich w r…

21-08-2020 Hits:220 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

W dniu 19 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy budynku Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej w Gryficach W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski...

Read more

Przepławka dla ryb – Pęczerzyński M…

22-06-2020 Hits:342 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.1. Przepławka dla ryb – Pęczerzyński Młyn, rzeka Stara Rega   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla...

Read more

Tarliska dla ryb o powierzchni 8.500 m²…

22-06-2020 Hits:319 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.4. Tarliska dla ryb o powierzchni 8.500 m², w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów   W ramach projektu Life+ Rega...

Read more

Przepławka dla ryb - Łobez, rzeka Ło…

22-06-2020 Hits:325 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.1. Przepławka dla ryb - Łobez, rzeka Łoźnica,   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb...

Read more

Przepławka dla ryb – Brzeźniak, rzek…

22-06-2020 Hits:326 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.1. Przepławka dla ryb – Brzeźniak, rzeka Brzeźnicka Węgorza   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb...

Read more