All 16600

Currently are one guest and one member online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktualizacja: 13-05-2021 10:59

Creating a blue wildlife corridor in the Rega basin

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi

  Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2022r.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  ​Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

Wody Polskie na Pomorzu Zachodnim: Chronimy Regę – budujemy tarliska

 

      Rega jest jedną z największych rzek Pomorza Zachodniego. Ma długość 188 km i powierzchnię zlewni 2767 km2. Jej nurt wije się przez Pojezierze Zachodniopomorskie i Pobrzeże Szczecińskie uchodząc w Mrzeżynie do Bałtyku. W dolinie Regi istnieją dwa zbiorniki zaporowe: Likowo i Rejowice oraz kilka jazów, wyposażonych przez Wody Polskie w przepławki. Malownicza zlewnia Regi charakteryzuje się dużą mozaiką terenów leśnych i rolniczych. Znajdują się tutaj liczne i cenne obszary przyrodnicze, objęte strefami ochronnymi siedlisk i ptaków w ramach programu NATURA 2000 takie jak Wybrzeże TrzebiatowskieTrzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski i Dorzecze Regi. Rega jest jedną z niewielu rzek w Polsce wciąż stanowiących korytarz wędrówek rozrodczych ryb wędrownych. Stworzenie dogodnych warunków migracji i rozrodu dla ryb w Redze stanowi główne działanie w Programie LIFE+ Rega, realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

      W ramach Programu LIFE+ Rega, Wody Polskie wybudowały sztuczne naturopodobne tarliska dla ryb w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów, o planowanej minimalnej powierzchni całkowitej min. 8.500 m², którą później zwiększono aż do prawie 9300m² tarlisk. Wbudowano prawie 3000 m³ kruszywa o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

      Czym w rzeczywistości jest tarlisko? Wbrew pozorom nie wystarczy wsypać do rzeki odpowiednio dużo kamieni i żwiru. Tarlisko to złożony obiekt, na który składają się pryzmy żwirowo- kamienne ułożone w sposób umożliwiający naturalne rozłożenie się kruszywa w korycie zgodnie jego kształtem i prędkością przepływu wody. Dobrze wykonane tarliska dają szansę na powiększenie populacji ryb, zarówno wędrownych, jak i tych występujących pospolicie w rzece,  poprzez stworzenie im miejsc o dogodnych warunkach do rozrodu. Tarliska Charakteryzują się luźnym, czystym, nie zamulonym okrągłym żwirem o średnicy w przedziale od 5 do ponad 100 mm, co można często obserwować gołym okiem z brzegu rzeki. Dzięki przepływowi wody między ziarnami żwiru możliwe jest natlenienie i ochłodzenie złożonej w nim ikry ryb o wysokich wymaganiach tlenowych jakimi są ryby łososiowate.

     Wykonane w taki sposób tarliska nie powodują żadnych niepożądanych zmian parametrów cieku, nie przyczyniają się do podpiętrzania wody, ani nie zwiększają ryzyka wystąpienia powodzi. Jest to działanie renaturyzacyjne, przywracające naturalne walory środowiskowe ekosystemów wodnych, tym samym zwiększające atrakcyjność rzeki dla  ryb łososiowatych, a także wszelkich innych gatunków. Poprzez lokalne zróżnicowanie prędkości i przepływu wody, tarliska przyczyniają się również do wzrostu procesu samooczyszczania Regi, powodując podnoszenie, oraz usuwanie warstw namułowych. Proces ten powoduje, że dobrze wykonane tarliska mogą pełnić swoją funkcję przez długie lata.

   Już w pierwszych dnia od wykonania tarliska w m. Gryfice zaobserwowano w jego miejscu przepływającego pstrąga potokowego. Z obserwacji okolicznych mieszkańców wynika, że w obszarze tego tarliska regularnie pojawiają się ławice ryb, nierzadko grupy pstrąga potokowego, okazałe płocie, klenie czy szczupaki. Udało się również odnotować odbycie tarła przez certę, oraz zbudowane gniazda troci wędrownej, co jest potwierdzeniem skuteczności oraz uzasadnieniem budowy tego typu obiektów.

       Na podstawie badań porównawczych tarlisk, przeprowadzonych w latach 2012 i 2020-2021 na zlecenie Wód Polskich, stwierdzono, że Program LIFE+ Rega istotnie wpływa na warunki rozrodu i lokalizację tarlisk ryb wędrownych. W czasie ostatniego liczenia stwierdzono 157 gniazd tarłowych, zlokalizowanych na Redze i jej dopływach. Także na tarliskach w Trzebiatowie i w Gryfiach, które wykonano w ramach Programu LIFE+ stwierdzono gniazda tarłowe, co jednoznacznie dowodzi zasadności podejmowania działań renaturyzacyjnych oraz ich skuteczność. Gniazda tarłowe są to wgłębienia w dnie rzeki, tworzone w obrębie tarliska przez samice ryb łososiowatych w momencie przystąpienia do tarła. W takich dołkach, zbudowanych ze żwiru i drobnych kamyczków, składana jest później ikra, co ma zapewnić jej bezpieczeństwo i prawidłowe warunki rozwoju. Przepławki otworzyły migrującym rybom dostęp do cieków do tej pory dla nich zamkniętych. Gniazda tarłowe pojawiły się między innymi na Drenie Mirosławickiej, Rekowej, Sąpólnej i Uklei, na których w 2012 nie było ich w ogóle. Dzięki temu można zaobserwować tendencję ryb migrujących do docierania coraz dalej w górę rzek. Daje to szanse na znaczące wzmocnienie populacji i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wzrostu nowych pokoleń ryb, które staną się stałym elementem ichtiofauny Regi.

 

 

 

W dniu 19 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy budynku Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej w Gryficach W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski wraz z  Dyrekcją Zarządu Zlewni w Gryficach: Katarzyna Dyczyńska  i Wojciech Leszczyński oraz wykonawca Dawid Karwowski właściciel Zakładu Usług Budowlanych, Usługi Projektowe i Nadzory w Maszewie 

Budowa Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej jest inwestycją realizowaną w ramach Programu LIFE+ Rega pod nazwą: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie . Zadanie jest  współfinansowane przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE+, z udziałem 95% środków pochodzących z instytucji finansujących.  Całkowity koszt budowy budynku wyniesie 616.999,98 zł.

Głównym celem projektu LIFE+ Rega jest przywrócenie walorów ekologicznych zlewni rzeki Rega poprzez jej udrożnienie dla ryb łososiowatych oraz zwiększenie naturalnej populacji ryb w rzece.  

- Zlewnia rzeki Rega charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym środowiskiem dla ryb łososiowatych, natomiast była dotychczas niedostępna z powodu występujących na rzece licznych barier migracyjnych. Likwidacja barier migracyjnych poprzez budowę 23 przepławek spowodowała udostępnienie dla ryb wędrownych całej zlewni rzeki Regi, a tym samym umożliwiono ich swobodną migrację z basenu Morza Bałtyckiego do miejsc atrakcyjnych pod względem  tarłowym –mówi Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach Wojciech Leszczyński.  

                Przewidziany do budowy obiekt techniczno - biurowy o powierzchni 80 m2, jest ostatnim zadaniem inwestycyjnym w ramach Projektu Life+Rega, i stanowił będzie zwieńczenie procesu inwestycyjnego realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Planowany termin zakończenia robót przewidziano na 18 grudzień 2020r. a całkowity koszt wyniesie 616.999,98 zł.  Wygląd budynku w sposób estetyczny będzie nawiązywał do historycznej zabudowy, występującej w obrębie węzła wodnego w Gryficach. W budynku tym będzie się mieścić centrum monitoringu przyrodniczego, w którym zbierane będą dane z urządzeń monitorujących migrację ryb w przepławkach, co pozwoli na szczegółowe badanie ilości wędrujących ryb, oraz ocenę stanu ich populacji.

Obiekt będzie spełniał również funkcję konferencyjno-edukacyjną,  skierowaną głównie do młodzieży szkolnej, w celu budowania świadomości społecznej związanej z dbałością o dobry stan środowiska wodnego, oraz działaniami antykłusowniczymi.

 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.4.

Tarliska dla ryb o powierzchni 8.500 m², w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów

 

W ramach projektu Life+ Rega, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę tarlisk dla ryb na rzece Rega, w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów, o powierzchni całkowitej min. 8.500 m².  

W sumie wykonano ponad 9.000 m² tarlisk. Budowę zakończono w dniu 28.10.2019 r. Wykonawcą była firma ZHU Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza. Całkowity koszt budowy wyniósł 1.142.670 zł.

Sztuczne tarliska, wybudowane w ramach projektu Life+ Rega, w postaci pryzm żwirowo-kamiennych o odpowiednio dobranym uziarnieniu, są tworem w pełni imitującym środowisko naturalne, w związku z czym nie wywierają negatywnego wpływu na ogólny stan środowiska. Zostały rozprowadzone na dnie koryta rzeki, oraz ukształtowane w sposób ułatwiający złożenie ikry, oraz odbycie tarła, zarówno rybom dwuśrodowiskowym (łosoś, troć), jak i innym organizmom wodnym.

Fot. 1. Tarlisko w Gryficach

Fot. 2. Tarlisko w Gryficach – widoczny pstrąg potokowy „patrolujący” obszar tarliska


 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.1.

Przepławka dla ryb – Pęczerzyński Młyn, rzeka Stara Rega

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb na rzece Stara Rega, w Pęczerzyńskim Młynie, realizowaną w ramach projektu Life+ Rega.  Budowę zakończono w dniu 06.12.2019 r., wykonawcą było konsorcjum firm:

 • Lider konsorcjum – PUH Rusiecki – Adam Rusiecki, ze Szczecina
 • Partner konsorcjum – ZUT Stefański – Andrzej Stefański, z Gryfic

Całkowity koszt budowy wyniósł 779.189,81 zł.

Przepławka dla ryb na rzece Stara Rega, która znajduje się na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Pęczerzyńskim Młynie (Więcław, gm. Brzeżno), wybudowana została w postaci obejścia kaskadowo-kamiennego, o długości ok. 60 m, i szerokości 0,80 m. Obiekt umożliwia wszelkim organizmom wodnym, bezpieczną migrację przez występującą w tej lokalizacji Małą Elektrownię Wodną, oraz otwiera swobodny dostęp do występującego powyżej jeziora Więcław.

Fot. 1. Przepławka w Pęczerzyńskim Młynie – obejście kaskadowo-kamienne

Fot. 2. Przepławka w Pęczerzyńskim Młynie – wlot dla ryb do przepławki na dolnej wodzie

 

 

 


 

LIFE11 NAT/PL/000424

pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”

Akcja C.1.

Przepławka dla ryb - Łobez, rzeka Łoźnica,

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb w miejscowości Łobez, która zlokalizowana jest przy moście drogowym (ul. Świdwińska, dz. nr 456), w km 0+535, realizowaną w ramach projektu Life+ Rega.  Budowę zakończono w dniu 26.08.2019 r., wykonawcą było konsorcjum firm:

 • Lider konsorcjum – PUH Rusiecki – Adam Rusiecki, ze Szczecina
 • Partner konsorcjum – ZUT Stefański – Andrzej Stefański, z Gryfic

Całkowity koszt budowy wyniósł 148.257,96 zł.

Poprzez zabudowę koryta rzeki Łoźnica w Łobzie (przy moście drogowym – ul. Świdwińska), w postaci palisady drewnianej, wraz z narzutem kamiennym, zlikwidowano barierę, która była ostatnią przeszkodą na cieku uniemożliwiającą organizmom wodnym ruchy migracyjne w górę rzeki Łożnicy, przepławka wykonana została w postaci progu stałego z palisady drewniano kamiennej ze szczeliną, długość palisady 9m, szerokość szczeliny 0,6m. Przedmiotowe urządzenie, wraz z występującymi nieopodal dwiema przepławkami (wybudowanymi również w ramach projektu Life+ Rega), umożliwiło rybom swobodny dostęp do górnego odcinka rzek Łoźnica, który charakteryzuje się wartkim nurtem, oraz żwirowo-piaszczystym dnem, bardzo atrakcyjnym pod względem tarłowym dla ryb wędrownych, jak również innych organizmów wodnych.

Fot. 1. Widoczna palisada drewniana, wraz z narzutem kamiennym

Fot. 2. Widoczna palisada drewniana, wraz z narzutem kamiennym


Rega ma nowe tarliska. Renaturyzacja rze…

13-05-2021 Hits:14 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

Wody Polskie na Pomorzu Zachodnim: Chronimy Regę – budujemy tarliska         Rega jest jedną z największych rzek Pomorza Zachodniego. Ma długość 188 km i powierzchnię zlewni 2767 km2. Jej...

Read more

Ostatni etap działań Wód Polskich w r…

21-08-2020 Hits:255 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

W dniu 19 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy budynku Centrum Monitoringu  i Informacji Przyrodniczej w Gryficach W wydarzeniu wzięli udział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski...

Read more

Przepławka dla ryb – Pęczerzyński M…

22-06-2020 Hits:355 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.1. Przepławka dla ryb – Pęczerzyński Młyn, rzeka Stara Rega   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla...

Read more

Tarliska dla ryb o powierzchni 8.500 m²…

22-06-2020 Hits:335 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.4. Tarliska dla ryb o powierzchni 8.500 m², w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów   W ramach projektu Life+ Rega...

Read more

Przepławka dla ryb - Łobez, rzeka Ło…

22-06-2020 Hits:339 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.1. Przepławka dla ryb - Łobez, rzeka Łoźnica,   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla ryb...

Read more