All 30826

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktualizacja: 25-04-2022 07:27

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi

  Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2022r.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  ​Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

Delegacja z Rumunii odwiedziła Pomorze Zachodnie. Przyglądali się programowi Life+

Program LIFE, umożliwiający dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu realizowany jest od 1992r. Do tej pory dofinansowanie uzyskało około 5400 różnych projektów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym około 100 z Polski. W naszym kraju za implementację i wsparcie jednostek realizujących projekty odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie finansowe otrzymać mogą bardzo różnorodne projekty, skupiające się między innymi na ochronie, przywracaniu i poprawie jakości środowiska (w tym powietrza, wody i gleby), zatrzymaniu i odwróceniu procesu utraty różnorodności biologicznej oraz przeciwdziałanie degradacji ekosystemów.

      W ramach programu LIFE+ Rega - budowa niebieskiego korytarza ekologicznego rzeki Regi i jej dopływów, podobnie jak w każdym innym programie LIFE, bardzo istotnym elementem jest zapewnienie współpracy z innymi zespołami LIFE w Polsce oraz za granicą. Dzięki współpracy i wzajemnej wymianie doświadczeń mamy unikalną możliwość zdobycia nowej wiedzy i sposobów rozwiązywania problemów przed którymi stajemy.

    Nasz projekt stanowi jeden z elementów ogólnoeuropejskich działań zmierzających do przywrócenia dla migracji ryb rzek na całym kontynencie. - Nawiązał z nami kontakt Pan Nicolae Calma, koordynator projektu „Fish for Life” z Rumunii. Ze względu na podobny charakter obu zadań oraz zaawansowanie prac na Redze, zespół z Rumunii zwrócił się o możliwość odbycia wizyty w Gryficach oraz obejrzenia naszych obiektów. Spotkanie odbyło się w dniach 30-31 marca br. i zgromadziło przedstawicieli łącznie trzech Projektów LIFE+, w których zasadniczymi celami są działania związane z wykonaniem przepławek oraz otwarciem korytarzy migracyjnych: realizowanego przez PGW Wody Polskie we współpracy z RDOŚ w Szczecinie projektu „LIFE+ Rega - budowa niebieskiego korytarza ekologicznego rzeki Regi i jej dopływów”, projektu , „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” którego beneficjentem jest RDOŚ w Szczecinie oraz projektu ”The rehabilitation of migratory corridors and habitats for Gilort River reophile fish species - LIFE16 NAT / RO / 000778” realizowanego w Rumunii – mówi Wojciech Dzietczyk z Zarządu Zlewni w Gryficach.

      Wszystkie wymienione projekty zakładają szereg działań prośrodowiskowych, w tym wykonanie przepławek różnych typów i wielkości, nasadzeń drzew wzdłuż cieków, umocnienia newralgicznych fragmentów brzegów koryt oraz stworzenie miejsc mogących być gniazdami rozrodu (tarła) lub kryjówkami dla ryb. Wspólnie działania te mają doprowadzić do zwiększenia bioróżnorodności w rzekach i otwarcia ich na migrację. Wszystkie trzy projekty znajdują się w ostatnich fazach realizacji: LIFE Drawa oraz LIFE Gilort kończą się w tym roku, natomiast LIFE Rega w 2023r.

     Przedstawiciele trzech projektów spędzili dwa dni na zapoznaniu się ze specyfiką i rezultatami osiągniętymi prze Wody Polskie przy realizacji LIFE+ Rega. Gościliśmy także delegację z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z którym zespół LIFE+ Rega na bieżąco współpracuje. W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy łącznie 10 z 23 przepławek, z czego cztery na Redze (Rejowice, Likowo, Żerzyno, Łobez) oraz sześć na jej dopływach – Jarchlino na rzece Dobrej, Mieszewo i Zwierzynek na Uklei, Łobez, Tarnowo i Pęczerzyński Młyn na Starej Redze.

       Goście byli pod dużym wrażeniem liczby wybudowanych w ramach LIFE+ Rega przepławek oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. Szczególną uwagę delegacji z Rumunii zwróciły nasze przepławki naturopodobne, ponieważ to właśnie tego typu urządzenie zespół „Fish for Life” planuje wykonać w miejsce zniszczonej przez powódź przepławki na rzece Gilort w Rumunii, która jest przedmiotem tego projektu.

         Spotkanie było także okazją do wzajemnego zaprezentowania realizowanych projektów, podejść do problemu migracji ryb oraz uwarunkowań formalnych tych działań w naszych krajach. Spotkanie odbyło się w ramach tworzenia przez zespoły LIFE sieci projektowej z innymi zespołami, co umożliwia wymianę doświadczeń oraz wiedzy na temat specyfiki i charakteru podejmowanych działań. Ma to wymierną wartość, gdyż pozwala na sprawniejszą realizację zadań i szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów. Dzięki udziałowi aż trzech zespołów LIFE, charakter wydarzenia pozwolił na przyjrzenie się wszystkim projektom z różnych punktów widzenia. Dzięki wspólnej dyskusji oraz wizycie w terenie osób bezpośrednio zaangażowanych w implementacje projektów udało się wymienić wiele doświadczeń i metod rozwiązywania problemów technicznych oraz prawnych.

 

 

 

Delegacja z Rumunii odwiedziła Pomorze …

12-04-2022 Wyświetleń:653 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

Program LIFE, umożliwiający dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu realizowany jest od 1992r. Do tej pory dofinansowanie uzyskało około 5400 różnych projektów ze wszystkich...

Czytaj więcej

Monitoring ryb w Redze. Możemy obserwow…

11-04-2022 Wyświetleń:630 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

W drugiej połowie stycznia informowaliśmy o kolejnym kroku milowym naszego projektu - wykonaniu i odbiorze systemu monitoringu ryb w przepławkach. W ramach programu LIFE+ Rega - budowa niebieskiego korytarza ekologicznego...

Czytaj więcej

Nasadzenia drzew – prosty sposób na d…

03-03-2022 Wyświetleń:737 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

       W Polsce znajduje się tysiące rzek. Niektóre z nich są duże, jak Odra czy Wisła, inne średniej wielkości – jak choćby Rega, a inne są tak niewielkie...

Czytaj więcej

Monitoring przyrodniczy ryb – potwierd…

19-01-2022 Wyświetleń:1007 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

     W jednym z poprzednich artykułów porównywaliśmy nasze przepławki do „rzecznych obwodnic” lub „autostrad”, którymi ryby mogą ominąć istniejące przeszkody i podjąć migrację w górę Regi i jej dopływów...

Czytaj więcej

Kłusownictwo w dorzeczu rzeki Regi

14-12-2021 Wyświetleń:1431 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

       Projekt LIFE+Rega, którego zadaniem jest udostępnienie drogi migracji dla ryb dwuśrodowiskowych w dorzeczu Regi jest projektem służącym przyrodzie, a więc nam wszystkim. Jego efekty nie zależą jedynie od...

Czytaj więcej