All 19823

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aktualizacja: 25-10-2021 09:41

Creating a blue wildlife corridor in the Rega basin

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi

  Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2022r.

 • Niebieski korytarz Regi
  Niebieski korytarz Regi

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  ​Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

Rega ma nowe tarliska. Renaturyzacja rzeki postępuje

Wody Polskie na Pomorzu Zachodnim: Chronimy Regę – budujemy tarliska

 

      Rega jest jedną z największych rzek Pomorza Zachodniego. Ma długość 188 km i powierzchnię zlewni 2767 km2. Jej nurt wije się przez Pojezierze Zachodniopomorskie i Pobrzeże Szczecińskie uchodząc w Mrzeżynie do Bałtyku. W dolinie Regi istnieją dwa zbiorniki zaporowe: Likowo i Rejowice oraz kilka jazów, wyposażonych przez Wody Polskie w przepławki. Malownicza zlewnia Regi charakteryzuje się dużą mozaiką terenów leśnych i rolniczych. Znajdują się tutaj liczne i cenne obszary przyrodnicze, objęte strefami ochronnymi siedlisk i ptaków w ramach programu NATURA 2000 takie jak Wybrzeże TrzebiatowskieTrzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski i Dorzecze Regi. Rega jest jedną z niewielu rzek w Polsce wciąż stanowiących korytarz wędrówek rozrodczych ryb wędrownych. Stworzenie dogodnych warunków migracji i rozrodu dla ryb w Redze stanowi główne działanie w Programie LIFE+ Rega, realizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

      W ramach Programu LIFE+ Rega, Wody Polskie wybudowały sztuczne naturopodobne tarliska dla ryb w miejscowości Gryfice i miejscowości Trzebiatów, o planowanej minimalnej powierzchni całkowitej min. 8.500 m², którą później zwiększono aż do prawie 9300m² tarlisk. Wbudowano prawie 3000 m³ kruszywa o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

      Czym w rzeczywistości jest tarlisko? Wbrew pozorom nie wystarczy wsypać do rzeki odpowiednio dużo kamieni i żwiru. Tarlisko to złożony obiekt, na który składają się pryzmy żwirowo- kamienne ułożone w sposób umożliwiający naturalne rozłożenie się kruszywa w korycie zgodnie jego kształtem i prędkością przepływu wody. Dobrze wykonane tarliska dają szansę na powiększenie populacji ryb, zarówno wędrownych, jak i tych występujących pospolicie w rzece,  poprzez stworzenie im miejsc o dogodnych warunkach do rozrodu. Tarliska Charakteryzują się luźnym, czystym, nie zamulonym okrągłym żwirem o średnicy w przedziale od 5 do ponad 100 mm, co można często obserwować gołym okiem z brzegu rzeki. Dzięki przepływowi wody między ziarnami żwiru możliwe jest natlenienie i ochłodzenie złożonej w nim ikry ryb o wysokich wymaganiach tlenowych jakimi są ryby łososiowate.

     Wykonane w taki sposób tarliska nie powodują żadnych niepożądanych zmian parametrów cieku, nie przyczyniają się do podpiętrzania wody, ani nie zwiększają ryzyka wystąpienia powodzi. Jest to działanie renaturyzacyjne, przywracające naturalne walory środowiskowe ekosystemów wodnych, tym samym zwiększające atrakcyjność rzeki dla  ryb łososiowatych, a także wszelkich innych gatunków. Poprzez lokalne zróżnicowanie prędkości i przepływu wody, tarliska przyczyniają się również do wzrostu procesu samooczyszczania Regi, powodując podnoszenie, oraz usuwanie warstw namułowych. Proces ten powoduje, że dobrze wykonane tarliska mogą pełnić swoją funkcję przez długie lata.

   Już w pierwszych dnia od wykonania tarliska w m. Gryfice zaobserwowano w jego miejscu przepływającego pstrąga potokowego. Z obserwacji okolicznych mieszkańców wynika, że w obszarze tego tarliska regularnie pojawiają się ławice ryb, nierzadko grupy pstrąga potokowego, okazałe płocie, klenie czy szczupaki. Udało się również odnotować odbycie tarła przez certę, oraz zbudowane gniazda troci wędrownej, co jest potwierdzeniem skuteczności oraz uzasadnieniem budowy tego typu obiektów.

       Na podstawie badań porównawczych tarlisk, przeprowadzonych w latach 2012 i 2020-2021 na zlecenie Wód Polskich, stwierdzono, że Program LIFE+ Rega istotnie wpływa na warunki rozrodu i lokalizację tarlisk ryb wędrownych. W czasie ostatniego liczenia stwierdzono 157 gniazd tarłowych, zlokalizowanych na Redze i jej dopływach. Także na tarliskach w Trzebiatowie i w Gryfiach, które wykonano w ramach Programu LIFE+ stwierdzono gniazda tarłowe, co jednoznacznie dowodzi zasadności podejmowania działań renaturyzacyjnych oraz ich skuteczność. Gniazda tarłowe są to wgłębienia w dnie rzeki, tworzone w obrębie tarliska przez samice ryb łososiowatych w momencie przystąpienia do tarła. W takich dołkach, zbudowanych ze żwiru i drobnych kamyczków, składana jest później ikra, co ma zapewnić jej bezpieczeństwo i prawidłowe warunki rozwoju. Przepławki otworzyły migrującym rybom dostęp do cieków do tej pory dla nich zamkniętych. Gniazda tarłowe pojawiły się między innymi na Drenie Mirosławickiej, Rekowej, Sąpólnej i Uklei, na których w 2012 nie było ich w ogóle. Dzięki temu można zaobserwować tendencję ryb migrujących do docierania coraz dalej w górę rzek. Daje to szanse na znaczące wzmocnienie populacji i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wzrostu nowych pokoleń ryb, które staną się stałym elementem ichtiofauny Regi.

 

 

 

Przepławki - rzeczne obwodnice

18-10-2021 Hits:118 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

      Projekt realizowany przez PGW Wody Polskie przy współpracy z RDOŚ w Szczecinie pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” w ramach programu...

Read more

Wody Polskie wsparły akcję „Kajakiem…

09-08-2021 Hits:222 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

     Wiele ostatnio mówiliśmy o problemie zaśmiecania i zanieczyszczania rzek, w tym naszej lokalnej Regi. Wody Polskie, w skali całego kraju, organizują lub biorą udział w licznych akcjach mających...

Read more

Wody Polskie w Gryficach: Rzeki to nie …

13-07-2021 Hits:258 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

     Wody Polskie od lat realizują w wielu częściach kraju rozmaite projekty i zadania, mające na celu ochronę środowiska wodnego, przywracanie rzekom i jeziorom dobrego stanu, renaturyzację i poprawę warunków...

Read more

Rega ma nowe tarliska. Renaturyzacja rze…

13-05-2021 Hits:405 Aktualności Iga Pawicka - avatar Iga Pawicka

Wody Polskie na Pomorzu Zachodnim: Chronimy Regę – budujemy tarliska         Rega jest jedną z największych rzek Pomorza Zachodniego. Ma długość 188 km i powierzchnię zlewni 2767 km2. Jej...

Read more

Przepławka dla ryb – Pęczerzyński M…

22-06-2020 Hits:1271 Aktualności Anna Nowak - avatar Anna Nowak

  LIFE11 NAT/PL/000424 pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” Akcja C.1. Przepławka dla ryb – Pęczerzyński Młyn, rzeka Stara Rega   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło budowę przepławki dla...

Read more